Missie en visie


Op de Kameleon mag je kleur bekennen!

De missie en visie van de stichting De Haagse Scholen
De Kameleon is onderdeel van De Haagse Scholen, en daarom leven wij ook hun visie en missie na. Ieder kind is bij ons welkom. Wij bieden kinderen in Den Haag onderwijs dat hen een stevige basis geeft, ook voor later. Dat doen wij door aan kinderen vertrouwen te geven en hen te leren zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen het fijn hebben op onze scholen en dat zij later met goede herinneringen aan hun school terugdenken.

Visie

–         Ieder kind is welkom
–         Ons onderwijs is modern en vernieuwend
–         Het kind staat centraal
–         Onze scholen zijn partners in de wijk
–         Wij hebben de regie in de zorg voor onze kinderen
–         Onze scholen werken samen met ouders
–         Onze medewerkers zijn professionals
–         Zoveel mogelijk geld gaat naar de scholen
–         Wij werken aan kwaliteit
 
Missie
De Kameleon biedt onderwijs op maat door nauwgezet de ontwikkelingen van de leerlingen te volgen en lesprogramma’s aan te passen aan de individuele behoefte van de leerling of groep. Elk kind heeft talenten die op verschillende gebieden kunnen liggen. Aan de leerkracht de taak om die talenten naar voren te halen en samen met de leerling in te kleuren.
–         Wij streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf en de ander(en) centraal staat.
–         Wij stimuleren de leerlingen om samen te werken, regels te onderkennen en na te leven.
–         Wij creëren voor onze leerlingen een uitdagende leeromgeving waarin niet de oplossing belangrijk is, maar de wijze waarop naar de oplossing wordt toegewerkt.
–         Wij houden in ons onderwijs rekening met de verschillen in leertempo, leervermogen en de wijze waarop kinderen leren.
–         Wij reflecteren, bekijken ons werk kritisch en staan open voor ontwikkelingen.
–         Wij zien het als een uitdaging om ouders bij het onderwijs van hun kinderen te betrekken.
–         Wij werken nauw samen met instellingen en organisaties om de sociale samenhang in de wijk te verbeteren.
–         Wij streven naar een ordelijk en veilig schoolklimaat.
–         Met ons onderwijs geven wij ieder kind een stevige basis voor een toekomst in de maatschappij.