Mijnschoolinfo


Voor de communicatie met ouders maken wij gebruik van het ouderportaal “Mijn Schoolinfo”

Met Mijnschoolinfo hebben ouders en/of verzorgers altijd toegang tot alle school-informatie die op hun kind betrekking heeft. Met Mijnschoolinfo is er nooit meer informatie ‘zoek’: de informatiebriefjes, de oudergesprekken, klassenlijsten, de jaarkalender, het staat allemaal in Mijnschoolinfo.

Mocht u nog geen toegang hebben tot mijnschoolinfo kunt dit aangeven bij meester Martin. Hij zal zorgen dat u dan ook kunt inloggen.