VVE


Wat is VVE Thuis ?

VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) thuis wil de onderwijskansen van kinderen tussen 3 en 6 jaar met laagopgeleide ouders vergroten door:

–    het bevorderen van hun taal -,denk en sociaal-emotionele ontwikkeling.

–    het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.

 

Uitvoering ouderbijeenkomsten

Bij ieder thema organiseer ik (juf Gaitrie) een ouderbijeenkomst. Hierin wordt het themaboekje  aan de ouders/verzorgers overgedragen. De activiteiten worden toegelicht en voorgedaan. Vervolgens gaan de ouders thuis met hun kind spelen, praten en voorlezen. Deze activiteiten sluiten aan bij de taalmethode , Piramide, waar in groep  1 en 2 mee gewerkt word.

 

 

 

Please activate some Widgets.