De schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente afgesproken om het aanmelden op basisscholen te veranderen.

In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015
Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.
U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.
Aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015
De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op deze pagina van scholenwijzer.denhaag.nl.
Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

Een school zoeken
Op de website scholenwijzer.denhaag.nl vindt u alle scholen van Den Haag. Ook leest u daar waar u op moet letten bij het kiezen van een school.

Als uw kind van een andere school komt, hebben wij het onderwijskundig rapport van deze school nodig. Dit onderwijskundig rapport stelt ons in staat te bepalen of en op welke wijze uw kind begeleiding nodig heeft. Als wij die begeleiding kunnen bieden, wordt uw kind ingeschreven. Bij eventuele vragen zullen we u, voordat de inschrijving definitief wordt, uitnodigen voor een gesprek.

 

School met leerlingplafond en een ‘knip’ op januari

Kinderen kunnen in Den Haag na hun 3de verjaardag worden aangemeld op een basisschool met het aanmeldformulier van de gemeente Den Haag. U ontvangt dit formulier
vlak voordat uw kind 3 jaar wordt. Wanneer u het formulier niet heeft ontvangen of u bent woonachtig buiten Den Haag dan kunt u het formulier downloaden via deze link :
Aanmeldformulier.
Meer informatie en veel gestelde vragen over de procedure het aanmelden zelf, kunt u vinden op https://scholenwijzer.denhaag.nl/
Klik op Aanmelden animatie basisschool om de animatie te bekijken.

Wij zijn een school met een leerlingplafond. U kunt bij ons op school alleen aanmelden in één van de aanmeldperiodes. In de brief van de gemeente of op de website
https://scholenwijzer.denhaag.nl/ staat in welke periode u uw kind kunt aanmelden.
Belangrijk om te weten over het aanmelden op onze school: Kinderen die in de maanden oktober, november en december 3 jaar worden, kunnen zich alleen in de eerste aanmeldperiode
in december aanmelden