Missie

De Kameleon biedt een veilige, kleinschalige en inspirerende leeromgeving waar gekeken wordt naar de behoeften van ieder kind. Wij werken samen met ouders aan een school waarin rust, openheid en vertrouwen centraal staan.
Door met en van elkaar te leren geven we elke dag beter onderwijs.

 

Visie

Door een stevige basis te bieden in kennis en sociale, motorische en digitale vaardigheden bereiden we onze leerlingen voor op hun plek in de veranderende maatschappij. Ze ontdekken hun eigen kwaliteiten door ons aanbod in beweging, kunst en culturele activiteiten.
Wij zijn gedreven professionals, die binnen onze leergemeenschap, met elkaar doelen stellen om het onderwijs zo optimaal mogelijk vorm te geven.
De kinderen, de ouders en ons team voelen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor elkaar.

 

Onze kernwaarden

Rust, openheid en vertrouwen.