Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten
wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris
klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de
leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere
leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
Wij hebben als school speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Dat is terug te
zien in ons vernieuwde voedingsbeleid, waarin we aanpassingen hebben gemaakt in het
tussendoortje, het drinkbeleid en de overblijflunch.

Beleid Gezonde School De Kameleon

Fruit- en groentetips voor ouders/verzorgers

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.