Schooltijden
Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat uw kind(eren) op op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.45 uur op school zijn. Met uitzondering van de woensdag, dan zijn alle leerlingen om 12.00 uur al vrij.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eten alle leerlingen met hun eigen leerkracht in de groep. Daarna gaan ze (onder toezicht) een half uur buiten spelen. Aan het overblijven op school zijn geen kosten verbonden. Wel zorgt u natuurlijk zelf voor een gezonde lunch!

5 minuten voor aanvang van de schooltijd zijn de deuren open. Voor de kleuters zijn de deuren al 10 minuten voor aanvang van de schooltijd open.

Zomervakantie Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus
Prinsjesdag Dinsdag 20 september
Herfstvakantie Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober
Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Vakanties/vrije dagen 2023

Kerstvakantie Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
Goede Vrijdag Vrijdag 7 april
2e Paasdag Maandag 10 april
Meivakantie Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
Hemelvaart Donderdag 18 mei & vrijdag 19 mei
2e Pinksterdag Maandag 29 mei
Zomervakantie Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus