Binnen de school is er een veilig, rustig en vertrouwd klimaat voor alle leerlingen. Iedereen moet zich hier veilig kunnen voelen, moet zichzelf kunnen zijn. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed omgaan met elkaar. Niet alleen in de klas, maar ook voor en na schooltijd. Want iedereen moet elke dag met plezier naar school gaan en goed kunnen leren.
De kinderen hebben zelf hiervoor een aantal schoolregels opgesteld:

 • Wij luisteren naar elkaar
 • Als iemand praat, praat niemand anders
 • Wij zijn beleefd, we groeten elkaar
 • Als het kan helpen we elkaar, zonder anderen te storen
 • We zorgen goed voor onze eigen materialen, die van een ander en van school
 • Bij ons mag je alleen buiten rennen
 • Onder schooltijd is het in school rustig

Aandacht hebben voor elkaar, opkomen voor elkaar en elkaar helpen heeft alles te maken met normen en waarden. Steeds maken wij de kinderen bewust van het leven met elkaar en het accepteren en respecteren van elkaars verschillen. Iedereen is immers anders. Maak gebruik van je talenten, je capaciteiten, maar houd altijd rekening met de ander.

Huisregels

 • Wij snoepen niet op school
 • Wij blijven in de pauze op het schoolplein
 • Petten gaan af in het lokaal
 • Wij laten onze mobiele telefoon thuis