De Kameleon handelt vanuit de volgende visie op privacy van leerlingen, ouders en medewerkers:

  1. De Haagse Scholen (DHS) is transparant en communiceert actief naar alle betrokkenen, ouders, leerlingen. medewerkers en leveranciers & dienstverleners, over de wijze waarop zij met gegevens en informatie omgaat.
  2. DHS zorgt voor een adequate technische beveiliging van gegevens en informatie.
  3. DHS werkt met erkende instrumenten op het gebied van beveiliging en afspraken.
  4. DHS werkt uitsluitend met gegevens en informatie die noodzakelijk zijn om het vooraf bepaalde doel te realiseren (gegevensminimalisatie).

Uiteraard geldt in alle gevallen dat De Kameleon binnen de kaders van wet en regelgeving blijft, waarbij vooral de Wet bescherming persoonsgegevens relevant is.