In groep 8 ontvangt uw kind een basisschooladvies (BSA) voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. In groep 7 heeft uw kind al een eerste voorlopig advies gekregen. Met het advies in groep 8 begint u aan de aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs (VO), een cruciaal moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder vindt u informatie over hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

 

Informatiemiddag

In de eerste of tweede week van groep 8 organiseert de leerkracht van groep 8 een informatiemiddag over de overstap van onze school naar het VO. U ontvangt hiervoor een uitnodiging via Social Schools.

 

Totstandkoming van ons basisschooladvies

Op onze school werken we met Leerling in Beeld. Alle toetsgegevens worden besproken met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie. Samen komen we tot een weloverwogen voorlopig schooladvies. Dit ontvangt u in de week van 15 januari, samen met een lijst van VO-scholen passend bij het advies in de regio Haaglanden (Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg). We staan klaar om u te helpen bij het kiezen van een geschikte school.
Het is belangrijk te realiseren dat we niet alleen naar toetsresultaten kijken bij de ontwikkeling van uw kind. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat we hebben, inclusief zaken als werkhouding, motivatie en concentratie. Alle genoemde aspecten worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit rapport wordt voorgelegd aan de scholen voor voortgezet onderwijs, die op basis hiervan besluiten of ze een leerling aannemen. Tijdens het rapport- en adviesgesprek in de week van 18 maart ontvangt u en uw kind het definitieve schooladvies, waarmee u uw kind kunt aanmelden voor het VO.

 

Doorstroomtoets

Dit schooljaar wordt de doorstroomtoets van Cito afgenomen op 6 en 7 februari, met een inhaalmogelijkheid in de week van 4 t/m 8 maart voor gemiste afnames. De uitslag wordt uiterlijk vrijdag 15 maart bekendgemaakt. Als de doorstroomtoets een hoger advies aangeeft dan het voorlopig schooladvies, wordt het definitieve schooladvies verhoogd. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen, waarbij de school de beslissing motiveert. Het definitieve schooladvies ontvangt u in de week van 18 maart.

 

Aanmelding

In de week van 25 maart moet u en uw kind zich (digitaal) aanmelden bij de VO-school. Het is belangrijk dat u voldoende voorkeursscholen invult op de voorkeurslijst. Op woensdag 15 mei tussen 15.00 en 17.00 uur ontvangt u bericht van de VO-school over de plaatsing van uw kind. Als uw kind niet wordt geplaatst op de school van voorkeur, wordt gekeken op welke school uw kind wel geplaatst kan worden, op volgorde van de voorkeurslijst.
Op dinsdag 21 mei kunt u digitaal aanmelden voor de tweede ronde van aanmeldingen, alleen als uw kind niet geplaatst is bij de eerste ronde. Op vrijdag 31 mei ontvangt u een bericht met het toelatingsbesluit van BOVO tussen 15.00 en 17.00 uur. Als uw kind dan nog niet terechtkan op een van de scholen van de voorkeurslijst, volgt een loting met de uitslag op 6 juni om 10.00 uur. Bij uitloting op alle scholen van de voorkeurslijst nemen we proactief contact op op de dag van de uitslag.

 

Communicatie met het VO

Op woensdag 26 juni en 3 juli is er overleg tussen onze school en de nieuwe VO-school van uw kind, waarbij de leerkracht van groep 8 relevante informatie doorgeeft.

 

De Scholenwijzer
De Scholenwijzer geeft ouders en kinderen informatie over alle verschillende scholen in Den Haag en omstreken. Dat maakt het kiezen van een school een stuk makkelijker! En er is nog veel meer uit de Scholenwijzer te halen. Hoe weet u welke school het beste past bij u en uw kind? Waar moet u op letten? Hoe werkt het aanmelden? De Scholenwijzer geeft antwoord op al deze vragen en meer.

U vindt de scholenwijzer op : Scholenwijzer Den Haag

 

BOVO
De gezamenlijke po- en vo-schoolbesturen zijn samen met de gemeente Den Haag het onderwijsondersteunende programma BOVO gestart om ervoor te zorgen dat alle basisschoolverlaters in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een passende plek vinden in het voortgezet onderwijs. Op basis van de wet- en regelgeving en de regionale, bestuurlijke afspraken ontwikkelt BOVO Haaglanden elk jaar de BOVO-procedure en voert deze samen met de scholen uit.

U vindt BOVO op: BOVO Haaglanden