Eindadvisering


In het schooljaar 2014‐2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo.

In onderstaand document kunt u meer informatie vinden over de eindadvisering bij ons op school.

Document EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 2016-2017

Please activate some Widgets.