Wat is VVE Thuis?
VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) thuis wil de onderwijskansen van kinderen tussen 3 en 6 jaar  vergroten waarbij de ouders wel wat extra steun kunnen gebruiken, door:

  • het bevorderen van hun taal-, denk- en sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat.


Uitvoering ouderbijeenkomsten

Bij ieder thema organiseren wij een ouderbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u het themaboekje en worden de activiteiten toegelicht en voorgedaan.
Hierna gaat u samen met uw kind thuis spelenderwijs verder met dit thema, praat u er samen met uw kind over en leest eruit voor. Deze activiteiten sluiten aan bij de taalmethode Piramide, waar groep 1 en 2 mee werken.